سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خدایا! به من بینش در دینت و فهم در حکمتت و فقه در دانشت عطا فرما . [امام زین العابدین علیه السلام]
 
شنبه 89 مرداد 2 , ساعت 5:35 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم

هنگامی که تو زندگی را پشت سر می گذاری، مرگ به تو روی می آورد، پس دیدار با مرگ چه زود خواهد بود. حضرت علی (ع)


شنبه 89 مرداد 2 , ساعت 5:32 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم

هشدار! هشدار! به خدا سوگند! خداوند چنان پرده پوشی کرده که می پنداری تو را بخشیده است! حضرت علی (ع)


شنبه 89 مرداد 2 , ساعت 5:31 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم

برترین زهد، پنهان داشتن زهد است! حضرت علی (ع)


جمعه 89 مرداد 1 , ساعت 10:33 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم

بیچاره فرزند آدم! اجلش پنهان، بیماری هایش پوشیده، اعمالش همه نوشته شده، پشه ای او را آزار میدهد، جرعه ای گلوگیرش شده، او را از پای در آورد و عرق کردنی او را بدبو سازد.
حضرت علی (ع)


جمعه 89 مرداد 1 , ساعت 10:31 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم

کسیکه مصیبت های کوچک را بزرگ شمارد، خدا او را به مصیبت های بزرگ مبتلا خواهد کرد.
حضرت علی (ع)


سه شنبه 89 تیر 29 , ساعت 6:50 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم

عیب تو تا آنگاه که روزگار با تو هماهنگ باشد، پنهان است.
حضرت علی (ع)


یکشنبه 89 تیر 27 , ساعت 9:57 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم

برخی از نیکوترین خلق و خوی زنان، زشت ترین اخلاق مردان است، مانند تکبر، ترس، بخل، هر گاه زنی متکبر باشد، بیگانه را به حریم خود راه نمیدهد، و اگر بخیل باشد، اموال خود و شوهرش را حفظ می کند، و چون ترسان باشد، از هر چیزی که به آبروی او زیان رساند، فاصله می گیرد.

حضرت علی (ع)


یکشنبه 89 تیر 27 , ساعت 9:55 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم

هر کس تن به سُستی دهد، حقوق را پایمال کند، و هر کس سخن چین را پیروی کند، دوستی را به نابودی کشاند. حضرت علی (ع)


شنبه 89 تیر 26 , ساعت 9:1 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت علی (ع) وقتی از جنگ صفین برگشت و به قبرستان دروازه کوفه رسید، رو به مردگان کرد و فرمود:

ای ساکنان خانه های وحشت زا و محله های خالی و گورهای تاریک! ای خفتگان در خاک! ای غریبان! ای تنها شدگان! ای وحشت زدگان! شما پیش از ما رفتید و ما در پی شما روانیم، و به شما خواهیم رسید. اما خانه هایتان! دیگران در آن سکونت گزیدند و اما زنانتان! با دیگران ازدواج کردند و اما اموال شما! در میان دیگران تقسیم شد! این خبری است که ما داریم، حال شما چه خبر دارید؟

سپس به اصحاب خود رو کرد و فرمود: بدانید اگر اجازه سخن گفتن داشتند، شما را خبر می دادند که "بهترین توشه، تقواست"


پنج شنبه 89 تیر 24 , ساعت 11:24 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم

"آن کس که در عیب خود بنگرد، از عیب جویی دیگران باز ماند، و کسیکه به روزی خدا خشنود باشد، بر آنچه از دست رود اندوهگین نباشد، و کسیکه شمشیر ستم بر کشد با آن کشته شود، و آن کس که در کارها خود را به رنج اندازد خود را هلاک سازد، و هر کس خود را در گرداب های بلا افکند غرق گردد، و هر کس به جاهای بدنام قدم گذاشت متهم گردید. و کسیکه زیاد سخن می گوید زیاد هم اشتباه دارد، و هر کس که بسیار اشتباه کرد، شرم و حیاء او اندک است، و آنکه شرم او اندک، پرهیزکاری او نیز اندک خواهد بود، و کسی که پرهیزکاری او اندک است دلش مرده، و آن که دلش مرده باشد، در آتش جهنم سقوط خواهد کرد. و آن کس که زشتی های مردم را بنگرد، و آن را زشت بشمارد، سپس همان زشتی ها را مرتکب شود، پس او احمق واقعی است. قناعت مالی است که پایان نیابد، و آن کس که فراوان به یاد مرگ باشد در دنیا به اندک چیزی خشنود است، و هر کس که بداند گفتار او نیز از اعمال او به حساب می آید جز به ضرورت سخن نگوید."

حضرت علی (ع)


<      1   2   3   4   5   >>   >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ