سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خدایا! از نادانی ام به تو عذر می آورم و ازسوء رفتارم از تو طلب بخشش دارم . [امام سجاد علیه السلام]
 
دوشنبه 89 تیر 7 , ساعت 3:0 صبح

بسم الله الرحمن الرحیم

تفسیر نور، در تفسیر آیه "غیر المغضوب علیهم و لاالضالین" آورده است:

در قرآن افرادی بعنوان گمراه معرفی شده اند، از جمله:
1. کسانیکه ایمان خود را به کفر تبدیل کردند
2. مشرکان
3. کفار
4. عصیان گران
5. مسلمانانی که کفار را سرپرست و دوست خود گرفتند
6. کسانیکه به خدا یا رسول خدا توهین می کنند

7. آنانکه حق را کتمان می کنند
8. کسانیکه از رحمت خدا مأیوس اندلیست کل یادداشت های این وبلاگ