سفارش تبلیغ
صبا ویژن
آن که حق کسى را گزارد که حقش را به جا نیارد ، به بندگى او اعتراف دارد . [نهج البلاغه]
 
یکشنبه 89 تیر 27 , ساعت 9:57 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم

برخی از نیکوترین خلق و خوی زنان، زشت ترین اخلاق مردان است، مانند تکبر، ترس، بخل، هر گاه زنی متکبر باشد، بیگانه را به حریم خود راه نمیدهد، و اگر بخیل باشد، اموال خود و شوهرش را حفظ می کند، و چون ترسان باشد، از هر چیزی که به آبروی او زیان رساند، فاصله می گیرد.

حضرت علی (ع)


یکشنبه 89 تیر 27 , ساعت 9:55 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم

هر کس تن به سُستی دهد، حقوق را پایمال کند، و هر کس سخن چین را پیروی کند، دوستی را به نابودی کشاند. حضرت علی (ع)


شنبه 89 تیر 26 , ساعت 9:1 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت علی (ع) وقتی از جنگ صفین برگشت و به قبرستان دروازه کوفه رسید، رو به مردگان کرد و فرمود:

ای ساکنان خانه های وحشت زا و محله های خالی و گورهای تاریک! ای خفتگان در خاک! ای غریبان! ای تنها شدگان! ای وحشت زدگان! شما پیش از ما رفتید و ما در پی شما روانیم، و به شما خواهیم رسید. اما خانه هایتان! دیگران در آن سکونت گزیدند و اما زنانتان! با دیگران ازدواج کردند و اما اموال شما! در میان دیگران تقسیم شد! این خبری است که ما داریم، حال شما چه خبر دارید؟

سپس به اصحاب خود رو کرد و فرمود: بدانید اگر اجازه سخن گفتن داشتند، شما را خبر می دادند که "بهترین توشه، تقواست"


پنج شنبه 89 تیر 24 , ساعت 11:24 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم

"آن کس که در عیب خود بنگرد، از عیب جویی دیگران باز ماند، و کسیکه به روزی خدا خشنود باشد، بر آنچه از دست رود اندوهگین نباشد، و کسیکه شمشیر ستم بر کشد با آن کشته شود، و آن کس که در کارها خود را به رنج اندازد خود را هلاک سازد، و هر کس خود را در گرداب های بلا افکند غرق گردد، و هر کس به جاهای بدنام قدم گذاشت متهم گردید. و کسیکه زیاد سخن می گوید زیاد هم اشتباه دارد، و هر کس که بسیار اشتباه کرد، شرم و حیاء او اندک است، و آنکه شرم او اندک، پرهیزکاری او نیز اندک خواهد بود، و کسی که پرهیزکاری او اندک است دلش مرده، و آن که دلش مرده باشد، در آتش جهنم سقوط خواهد کرد. و آن کس که زشتی های مردم را بنگرد، و آن را زشت بشمارد، سپس همان زشتی ها را مرتکب شود، پس او احمق واقعی است. قناعت مالی است که پایان نیابد، و آن کس که فراوان به یاد مرگ باشد در دنیا به اندک چیزی خشنود است، و هر کس که بداند گفتار او نیز از اعمال او به حساب می آید جز به ضرورت سخن نگوید."

حضرت علی (ع)


پنج شنبه 89 تیر 24 , ساعت 11:10 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم

"ایمان بنده ای درست نباشد جز آنکه اعتماد او به آنچه در دست خداست، بیشتر از آن باشد که در دست اوست."
حضرت علی (ع)


چهارشنبه 89 تیر 23 , ساعت 5:14 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم

مردم در مورد چیزی نمی گویند: "خوشا بحالش"، جز آنکه روزگار، روز بدی را برای او تدارک دیده است.  حضرت علی (ع)


جمعه 89 تیر 18 , ساعت 12:34 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم

"آبروی تو چون یخی جامد است که درخواست، آن را قطره قطره آب می کند، پس بنگر که آن را نزد چه کسی فرو می ریزی؟" حضرت علی (ع)


پنج شنبه 89 تیر 17 , ساعت 2:6 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم

"دنیا گذرگاه عبور است، نه جای ماندن و مردم آن دو دسته اند: یکی آنکه خود را فروخت و به تباهی کشاند، و دیگری آنکه خود را خرید و آزاد کرد." حضرت علی (ع)

ما چطور زندگی می کنیم؟ واقعا دنیا را گذرگاه عبور میدانیم؟ آنقدر که به فکر آباد کردن زندگی دنیا هستیم به فکر آخرت هستیم؟ در حالیکه زندگی دنیا از صد یا نهایتا صد و پنجاه سال تجاوز نمی کند و زندگی آخرت دائمی است. در حالیکه آخرت فقط محل جزا و پاداش است و دنیا فقط محل عمل. واقعا بهمین دلیل هست که روز قیامت یوم الحسرة است.


سه شنبه 89 تیر 15 , ساعت 1:51 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم

شخصی در حضور امام علی (ع)، بدون توجه لازم گفت: استغفر الله.
امام فرمود: مادرت بر تو بگرید. می دانی معنای استغفار چیست؟ استغفار درجه ی والامقامان است و دارای 6 معناست:
1. پشیمانی از آنچه گذشت
2. تصمیم به عدم بازگشت
3. پرداخت حقوق مردم، چنان که خدا را پاک دیدار کنی، که چیزی بر عهده تو نباشد
4. تمام واجب های ضایع ساخته را بجا آوری
5. گوشتی که از حرام بر اندامت روئیده، با اندوه فراوان آب کنی، چنانکه پوست به استخوان چسبیده، گوشت تازه بروید
6. رنج طاعت را به تن بچشانی، چنان که شیرینی گناه را به او چشانده بودی

پس آنگاه بگویی: استغفر الله!


دوشنبه 89 تیر 14 , ساعت 2:12 صبح

بسم الله الرحمن الرحیم

"آنانکه وقتشان پایان یافته است، خواستار مهلتند و آنانکه که مهلت دارند، کوتاهی می ورزند!"

حضرت علی (ع)‎


<      1   2   3      >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ