سفارش تبلیغ
صبا ویژن
[ و فرمود : ] از بخشیدن اندک شرم مدار که محروم کردن اندک‏تر از آن بود . [نهج البلاغه]
 
پنج شنبه 89 مرداد 14 , ساعت 4:54 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم

تلخ کامی دنیا، شیرینی آخرت است و شیرینی دنیای حرام، تلخی آخرت. حضرت علی (ع)


پنج شنبه 89 مرداد 14 , ساعت 4:50 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم

ای فرزند آدم! خودت وصیّ مال خویش باش، امروز به گونه ای عمل کن که دوست داری پس از مرگت عمل کنند.
حضرت علی (ع)


پنج شنبه 89 مرداد 14 , ساعت 4:46 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم

هر گاه تهیدست شدید، با صدقه دادن با خدا تجارت کنید. حضرت علی (ع)


پنج شنبه 89 مرداد 14 , ساعت 4:38 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم

ای فرزند آدم! اندوه روز نیامده را بر امروزت میفزا، زیرا اگر روز نرسیده، از عمر تو باشد، خدا روزی تو را خواهد رساند.
حضرت علی (ع)


شنبه 89 مرداد 2 , ساعت 5:35 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم

هنگامی که تو زندگی را پشت سر می گذاری، مرگ به تو روی می آورد، پس دیدار با مرگ چه زود خواهد بود. حضرت علی (ع)


شنبه 89 مرداد 2 , ساعت 5:32 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم

هشدار! هشدار! به خدا سوگند! خداوند چنان پرده پوشی کرده که می پنداری تو را بخشیده است! حضرت علی (ع)


شنبه 89 مرداد 2 , ساعت 5:31 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم

برترین زهد، پنهان داشتن زهد است! حضرت علی (ع)


جمعه 89 مرداد 1 , ساعت 10:33 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم

بیچاره فرزند آدم! اجلش پنهان، بیماری هایش پوشیده، اعمالش همه نوشته شده، پشه ای او را آزار میدهد، جرعه ای گلوگیرش شده، او را از پای در آورد و عرق کردنی او را بدبو سازد.
حضرت علی (ع)


جمعه 89 مرداد 1 , ساعت 10:31 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم

کسیکه مصیبت های کوچک را بزرگ شمارد، خدا او را به مصیبت های بزرگ مبتلا خواهد کرد.
حضرت علی (ع)


سه شنبه 89 تیر 29 , ساعت 6:50 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم

عیب تو تا آنگاه که روزگار با تو هماهنگ باشد، پنهان است.
حضرت علی (ع)


   1   2   3      >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ